fbpx

Regulamin

korzystania z serwisu Sprzedamkawiarnie.pl​

 1. Sprzedamkawiarnie.pl to portal ogłoszeniowy prowadzony przez spółkę Prims sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000383132).

 2. Aby korzystać z serwisu trzeba mieć ukończone 18 lat.

 3. Serwer umożliwia bezpłatną publikację i wyszukiwanie ofert sprzedaży kawiarni, wyposażenia kawiarni lub lokali na kawiarnię. Tylko ogłoszenia z powyższych kategorii mogą być publikowane.

 4. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

 5. Nazwa kawiarni oraz jej adres jest jawny, serwis nie dopuszcza publikowania ogłoszeń „ukrytych”

 6. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia w odpowiednich kategoriach i obszarach oraz nie podejmować działań, takich jak:
  • naruszanie obowiązujących przepisów prawa;
  • publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym;
  • publikowanie treści bezprawnych;
  • oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
  • naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
  • dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla innych użytkowników lub serwisu;
  • obciążanie w sposób nieuzasadniony infrastruktury serwisu lub zakłócanie prawidłowego działania usług;
  • zbieranie lub pozyskiwanie w inny sposób informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
  • omijanie środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do usług lub ograniczających korzystanie z nich.

 1. Publikacja ogłoszenia jest bezpłatna.

 2. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 3. Utworzenie konta obok aktywacji ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami.

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu, niepublikowania ogłoszenia w ogóle lub usunięcia ogłoszenia z oferty, jeśli będzie ono sprzeczne z przepisami prawa, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami.

 5. Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane przez 60 dni. Po upływie tego okresu zostanie ono automatycznie wyłączone. Użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem tego faktu.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie chciał usunąć ogłoszenie przed upływem okresu publikacji, musi to zrobić sam, w panelu administracyjnym swojego konta.

 7. Serwis Sprzedamkawiarnie.pl tylko pośredniczy w kontakcie między potencjalnym nabywcą, a sprzedawcą. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych rzeczy, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 8. Serwis ponadto nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od właściciela serwisu niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych podanych przy rejestracji i danych statystycznych.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie usług portalu przez jego użytkowników lub osoby trzecie.

 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których użytkownik lub osoby trzecie zaznałyby bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w następstwie lub w związku z korzystaniem z usług serwisu Sprzedamkawiarnie.pl. Nie ponosi on odpowiedzialności za szkody, których użytkownicy lub osoby trzecie doznają w wyniku niemożności korzystania z usług serwisu lub w bezpośrednim albo pośrednim związku z tym faktem.

 4. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść ogłoszenia i/lub zdjęcia albo inne pliki dołączone do ogłoszenia nie naruszały praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w prawa osób trzecich przez ogłoszeniodawcę.

 5. Jeżeli ogłoszeniodawca dołączy do ogłoszenia zdjęcia, których jest autorem, z chwilą ich zamieszczenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej udziela on administratorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć przez okres publikowania Ogłoszenia na portalu internetowym.

 6. Właściciel ma prawo bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego powiadamiania wprowadzać zmiany lub innowacje usług serwisu.

 7. Reklamacje i zapytania dotyczące serwisu i jego funkcjonalności można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres system(at)sprzedamkawiarnie.pl.

 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od chwili ich opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 9. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności