fbpx

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony www.sprzedamkawiarnie.pl, zwanej dalej „Stroną”, przez Prims sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sad  Rejonowy m. st. Warszawy, pod  numerem  KRS  0000383132 , zwanej dalej „firmą”. Należy pamiętać, że niniejsza polityka ochrony prywatności określa jedynie ogólne ramy dla praktyki postępowania z danymi osobowymi. Użytkownik może uzyskać dodatkowe lub bardziej precyzyjne informacje, szczególnie w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą polityką ochrony prywatności i takimi dodatkowymi informacjami, obowiązywać będą te ostatnie.

Gromadzenie i wykorzystanie danych


Dane osobowe użytkowników przekazywane i gromadzone są w dwojaki sposób:

 • indywidualnie, przez samych użytkowników rejestrujących konta na Stronie oraz wypełniających formularze kontaktowe dostępne na Stronie
 • automatycznie, przekazywane w sposób zautomatyzowany zgodnie z ustawieniami prywatności przeglądarki internetowej z wykorzystaniem plików cookies, narzędzi analitycznych oraz wtyczek społecznościowych.

Dane przekazywane indywidualnie zawierają tylko takie informacje jaki użytkownicy sami zdecydują się przekazać,
w szczególności mogą to być:

 • imiona i nazwiska;
 • adresy email;
 • numery telefonów;
 • wszelkie dodatkowe informacje zawarte w treści przekazywanej wiadomości lub załącznikach.

Przekazanie danych odbywa się poprzez wpisanie przez ich na Stronie, zabezpieczonej poprzez szyfrowane połączenie SSL, tak by nikt nieuprawniony nie miał do nich dostępu. Dane te następnie są gromadzone i przetwarzane są na szyfrowanych serwerach (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu) wynajmowanych przez firmę oraz w serwerach i programach pocztowych, na uprawnionych urządzeniach, używanych przez uprawnionych reprezentantów firmy.Dane przekazywane w sposób zautomatyzowany mogą zawierać, w zależności od ustawień przeglądarki:

 • adres protokołu internetowego (IP);
 • system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego;
 • typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia;
 • identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urządzenia mobilnego;
 • numery seryjne urządzenia i komponentów;
 • identyfikatory reklamy (przykładowo IDFA i IFA) lub podobne;
 • aplikację lub witrynę odsyłającą (z której użytkownik wszedł na Stronę);
 • aktywność online na innych witrynach, aplikacjach lub mediach społecznościowych;
 • komunikację z firmą w mediach społecznościowych;
 • aktywności związane ze sposobem korzystania ze Strony

Przekazanie danych odbywa się w sposób automatyczny gdy użytkownik korzysta ze Strony, używając swojej przeglądarki internetowej. Narzędzia analityczne (Google Analytics, Fullstory) oraz wtyczki społecznościowe (Google, Facebook) zbierają wyżej wymienione informacje by sprofilować użytkownika oraz sprawdzić w jaki sposób korzysta on ze Strony. Ma to za zadanie pomóc w monitorowaniu jej efektywności (np. ruchu na Stronie, błędów, czasu ładowania podstron, sekcji cieszących się popularnością itd.) jak również umożliwić wyświetlanie celowanych reklam w sieciach społecznościowych lub wyszukiwarce. Dane te przechowywane są na serwerach dostawców narzędzi analitycznych (Google, Facebook, Fullstory), do których dostęp mają tylko uprawnieni reprezentanci firmy, a następnie usuwane są w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące.

Ograniczenie śledzenia/profilowania

Aby uniknąć śledzenia oraz profilowania użytkownik może zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce, wybierając tryb „prywatny” lub „incognito” wraz z opcją zakazu śledzenia (ang: „do not track”).
Aby uniknąć śledzenia przez program Google Analytics, użytkownik może zainstalować w przeglądarce specjalny dodatek Google oferujący taką funkcjonalność: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Aby sprawdzić, zmienić lub usunąć dane reklamowe zgromadzone w sieci społecznościowej Facebooka, użytkownik może wykorzystać narzędzia przez niego oferowane: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Aby uniknąć reklam internetowych w ogóle, użytkownik może zainstalować jeden z popularnych dodatków lub aplikacji blokujących reklamy, np:

Ciasteczkami („cookies”) można zarządzać w ustawieniach przeglądarek, np:

Ograniczenie śledzenia i profilowania w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie Strony.

Udostępnianie danych

Poza wymienionymi powyżej partnerami technologicznymi, firma nie udostępnia i nie planuje udostępniać danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Jeśli w uzasadnionym przypadkach będzie to konieczne, firma każdorazowo zapyta użytkownika o indywidualną zgodę na takie przekazanie.

Kontakt oraz informacje na temat przechowywanych danych

Jeśli użytkownik ma pytania odnośnie wykorzystywania danych osobowych na swój temat, powinien skontaktować wysyłając email na adres: system(at)sprzedamkawiarnie.pl. W odpowiedzi firma dostarczy mu w rozsądnym czasie pełną listę danych osobowych posiadanych na jego temat i jeśli taka będzie jego wola, dane te zostaną niezwłocznie zmienione lub skasowane.